B!TONIC® Real Energy

Minerale të përzgjedhura me kujdes të nxjerra nga burime natyrore- një kombinim optimal për absorbimin maksimal të lëndëve ushqyese në trup